Sestavení krmné dávky mini - online

Cena 1090 kč

Sestavení krmné dávky na dálku dle zaslaných fotografií a videí.

Služba zahrnuje:

  • Sestavení krmné dávky na míru potřebám Vašeho koně
  • 1x hodinovou konzultaci, zahrnující představení krmné dávky a zhodnocení aktuální výživné kondice koně. Při konzultaci lze vypracovat úpravy krmné dávky před zahájením krmení. Konzultace poskytuje prostor pro dotazy :)
  • 1x drobnou úpravu krmné dávky do 3 měsíců od sestavení (změna komponentu, úprava dávkování)

Služba nezahrnuje:

  • Úplnou změnu krmné dávky (např. záměna komerčních krmiv za jednotlivé suroviny, úprava krmné dávky při změně zaměření, zátěže, zdravotního stavu - v tomto případě je nutné dokoupit úpravu krmné dávky).


Nová krmná dávka pro Vašeho koně a její průběh:

Sestavení výživového plánu předchází vyplnění dotazníku ohledně zdravotního stavu Vašeho koně, jeho kondice, aktuální krmné dávky, pracovního zaměření, ustájení a managementu stáje. Odkaz na dotazník Vám zasílám v potvrzovacím emailu při potvrzení objednávky.

Na základě vyplněného dotazníku a zaslaných fotografií či videí pro Vás připravím jak nový krmný plán v pdf, tak i prezentaci, kde popisuji výživný stav Vašeho koně, aktuální krmnou dávku (včetně popisu složení Vámi krmených krmiv či komerčních krmiv) a zároveň představuji dávku novou. Tuto prezentaci Vám sdílím při online hovoru, při kterém spolu jednak procházíme novou krmnou dávku, ale také probíráme vše, co Vás o výživě Vašeho koně zajímá. Tuto prezentaci Vám následně zašlu společně s novou krmnou dávkou také v souboru pdf.

 Ve výživovém plánu Vašeho koně najdete:

  • informace o Vašem koni včetně odhadované kondice
  • návrh nové krmné dávky
  • popisy jednotlivých krmiv
  • vyčíslení nákladů na denní krmnou dávku
  • postup přípravy a navykání koně na novou dávku