Ing. Denisa Tichá

  • bakalářský studijní obor Chovatelství na České zemědělské univerzitě v Praze - titul Bc.
  • magisterský studijní obor Výživa zvířat a dietetika na České zemědělské univerzitě v Praze - zakončeno s červeným diplomem - titul Ing.
  • v současnosti pokračuji v doktorském studijním programu a výzkumu, konkrétně se zabývám využíváním krmiv, krmných doplňků a bylin pro prevenci onemocnění koní a to jak v laboratoři, tak v terénu. Působím na České zemědělské univerzitě v Praze a ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Uhříněvsi
  • aktuálně se věnuji tvorbě receptur produktů pro koně, zejména krmiv a vitamino-minerálních doplňků

O výživu koní se zajímám už přes 10 let

O výživu zvířat jsem se začala zajímat při ošetřování a ježdění dvou koní, kteří trpěli chronickým schvácením kopyt. Co začalo jako koníček vyústilo ve studium výživy zvířat a dietetiky na České zemědělské univerzitě v Praze. Obě mé závěrečné práce se věnují výživě koní a prevenci onemocnění trávicího traktu.

Ve své diplomové práci jsem prakticky zkoumala účinnost rostlinného uhlíku na zdraví trávicího traktu koní. Výsledky výzkumu jsme publikovali zde. Ve studiu výživy navíc pokračuji i nadále navazujícím doktorským výzkumem,  ve kterém se věnuji prevenci kolik, zánětů střevní sliznice, disbalance střevního prostředí, schvácení kopyt či průjmových onemocnění. 


V roce 2022 jsem se svým projektem Živý uhlík získala hlavní cenu v programu EWA. V projektu jsem se zabývala využitím rostlinného uhlíku v prevenci průjmů a schvácení kopyt u koní, díky podpoře a výhře můžeme pokračovat ve výzkumu a vývoji, zároveň snad již brzy uhlík nabídneme i vám chovatelům.

O Živém uhlíku, výživě koní a mé práci jste si mohli přečíst třeba tady:

Rozhovor - Živá univerzita

Vítězství EWA - Živá univerzita

Živý uhlík míří na trh - Roklen 24