Krmná dávka na míru s osobní návštěvou

Cena 2990 kč + doprava

Sestavení krmné dávky vypracované po osobní návštěvě přímo u Vás. Tato služba zahrnuje posouzení zdravotního a výživového stavu Vašeho koně včetně vyhodnocení případných předchozích vyšetření, změření koně, konzultaci Vašich preferencí při výběru krmiva, zohlednění režimu stáje a samozřejmě dopravu.

Součástí této služby je:

 • osobní návštěva, tedy 2x1 h osobní konzultace, na které hodnotíme výživnou kondici, zdravotní stav, management ustájení i pastvy. Čas lze využít k probrání jakýchkoliv témat, která Vás o výživě Vašeho koně zajímají
 • sestavení krmného plánu na míru Vašemu koni
 • 1x hodinová konzultace při představení krmné dávky
 • 1x drobná úprava krmné dávky do 3 měsíců od jejího sestavení

Doprava:

 • Doprava je řešena individuálně dle vzdálenosti stáje od Prahy
 • cena dopravy je +8 kč za km, je počítána cesta tam i zpět
 • např. při cestě do stáje vzdálené 50 km od Prahy je cestovné 800 kč
 • při návštěvách ve vzdálenějších místech republiky lze v případě existujícího spojení domluvit cestu vlakem do nejbližšího většího města a ušetřit tak na dopravném :)

Ve výživové, plánu Vašeho koně najdete:

 • informace o Vašem koni včetně odhadované kondice
 • návrh nové krmné dávky
 • popisy jednotlivých krmiv
 • vyčíslení nákladů na denní krmnou dávku
 • postup přípravy a navykání koně na novou dávku